Potencijal korištenja obnovljivih izvora energije u Istarskoj županiji

Objavljeno: 08.11.2013

Istarska županija je dostavila poziv Istarske Regionalne Energetske Agencije – IRENA za seminar „Potencijal korištenja obnovljivih izvora energije u Istarskoj županiji“ (u privitku) , koji će se održati u srijedu, 20.11.2013. u kongresnoj dvorani hotela Park Plaza Histria Pula.

U prilogu se nalazi i program seminara, te  molimo  zainteresirane, da prijavu za sudjelovanje pošaljete kolegici Doris Perca na e-mail: doris.percan@irena-istra.hr  ili putem faksa na broj 052/351-555, najkasnije do 15. studenog 2013.
Događaj se  organizira u sklopu SEA-R projekta.
Projekt SEA-R provodi se uz financijsku pomoć EU, IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013.