Izmjene i dopune Zakona o Poreznoj upravi

Objavljeno: 12.01.2015

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi (NN 141/14)  i  Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 154/14) od  1. siječnja 2015. godine izmijenjen je ustroj Porezne uprave. Iako novi teritorijalni ustroj Porezne uprave nema utjecaja na porezne obveznike, koji  svoje poslove s Poreznom upravom i nadalje obavljaju na istim mjestima gdje su ih i do sada obavljali  (neovisno da li je to sada sjedište ili porezno mjesto područnog ureda odnosno ispostave) dobro je da se upoznate sa promjenama naziva:

Naša županija spada pod Poreznu upravu, Područni ured Istra, Hrvatsko Primorje, Gorski Kotar i Lika  (koji ima skraćeni naziv: Istra,Primorje,Lika), kojem pripada porezno mjesto Pazin,  kao i Ispostave Pazin  (sjedište Pazin i porezno mjesto Buzet i Labin), Ispostava Poreč-Parenzo (sjedište Poreč i porezno mjesto  Umag-Umago) i  Ispostava Pula-Pola (sjedište Pula-Pola i porezno mjesto Rovinj-Rovigno).

Više u privitku.