Pokrenut je prvi hrvatski portal o EU fondovima www.eu-projekti.info

Objavljeno: 18.09.2012

ZA SVE što ste željeli znati o EU fondovima, a niste imali gdje pitati, pokrenut je prvi hrvatski portal o EU fondovima www.eu-projekti.info. Na portalu korisnici mogu naći sve relevantne informacije o EU fondovima, savjete za pisanje i provedbu projekata, primjere projekata i niz sličnih korisnih informacija…

Na portalu su objedinjeni i svi aktualni natječaji, njihovi sažeci na hrvatskom jeziku i pripadajuća dokumentacija za projekte Europske unije za područje Republike Hrvatske i regije kao i natječaje koje raspisuje Europska komisija. Na portalu su objavljeno 142 natječaja.

Portal www.eu-projekti.info namijenjen je širokom krugu korisnika iz svih sektora kao što su tijela javne vlasti, mala, srednja i velika poduzeća, udruge, zadruge, razne građanske inicijative, instituti, znanstvene institucije te konzultanti koji sudjeluju u izradi projekata