Poduzetnički impuls 2014

Objavljeno: 17.02.2014

Poštovani poduzetnici i ostali potencijalni prijavitelji, prema najavama, u subotu 15.02.2014. objavljeni su javni pozivi za Poduzetnički impuls 2014. Prijave mogu podnijeti mala i srednja poduzeća, obrti, zadruge i klasteri od jednog do 250 zaposlenih, koji su registrirani najmanje 3 mjeseca do trenutka podnošenja prijave.

Prihvatljivi troškovi su:

1) Troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalne opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

2) Troškovi vezani uz nabavu računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa

3) Troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara)

4) Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

5) Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete

6) Troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje

7) Troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranju brenda, dizajniranju proizvoda, izradi mrežne stranice i izradi promidžbenog materijala

Maksimalna potpora iznosi 1.400.000 kuna. Prijave se zaprimaju od 31.03.2014. do iskorištenja sredstava.

Udruženje obrtnika PazinLAG Središnja Istra na ovu temu najavljuju nekoliko info radionica.