Poduzetnički impuls 2012. godine

Objavljeno: 30.04.2012

Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem „Poduzetničkog impulsa“ – plana poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. objavilo je na web stranicama: www.minpo.hr Javni poziv za uključivanje u poticajne projekte Ministarstva. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Ministarstva u  projektima prvog, drugog i trećeg ciklusa poziva.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Ministarstvu poduzetništva i obrta, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, osim za projekt „Zadružno poduzetništvo“ za koji se zahtjevi podnose Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo-HAMAG, 10000 Zagreb, Prilaz G. Deželića 7. Zahtjevi i popis potrebne dokumentacije objavljeni su na web stranicama Ministarstva.