Označavanje hrane – informiranje potrošača o hrani

Objavljeno: 15.12.2014

Dana 25. listopada 2011. Europski parlament i Vijeće donijeli su Uredbu (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani (dalje u tekstu „Uredba o IPH-u”), kako bi se potrošačima omogućilo da budu informirani pri odabiru hrane i da upotrebljavaju i koriste hranu na siguran način, istovremeno osiguravajući slobodno kretanje hrane koja se zakonito proizvodi i stavlja na tržište. Uredba je stupila na snagu 12. prosinca 2011. Primjenjuje se od 13. prosinca 2014., uz iznimku odredaba koje se odnose na nutritivnu deklaraciju koje se primjenjuju od 13. prosinca 2016.

Od 13. prosinca 2014. godine subjekti u poslovanju s hranom moraju označavati hranu prema odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011, osim u dijelu navođenja energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane.

Nutritivna deklaracija odnosno navođenje energetske vrijednosti i hranjivih vrijednosti hrane postaje obvezno od 13. prosinca 2016. godine za svu hranu.

Na WEB stranicama Ministarstva poljoprivrede (http://www.mps.hr/default.aspx?id=5851 ) nalaze se sljedeći dokumenti koji se odnose na označavanje hrane i informiranje potrošača, a vezano uz primjenu EU Uredbe broj 1169/2011 :

1. Pitanja i odgovori o primjeni EU Uredbe  br. 1169/2011 i o informiranju potrošača

2. Vodič za označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane

3. Označavanje hrane – informiranje potrošača o hrani

4. EU Uredba br. 1169/2011

Navedene dokumente dostavljamo u prilogu.