Održan seminar na temu “Pripreme za završni obračun 2018. godine i zakonske promjene na snazi od 01. siječnja 2019. godine”

Objavljeno: 22.01.2019

Predavanjem su se na jednostavan i zanimljiv način sudionicima obrazložile sve novonastale izmjene/dopune zakona te pružili praktični savjeti za sastavljanje završnog obračuna za 2018. godinu. 

U prostorijama Hrvatske obrtničke komore, 21. siječnja 2019. godine održan je besplatni seminar na temu “Pripreme za završni obračun 2018. godine i zakonske promjene na snazi od 01. siječnja 2019. godine”. 

Sve prisutne pozdravila je glavna tajnica HOK-a Violeta Jelić, a predavanje je održala predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Đurđica Mostarčić. Seminaru je prisustvovalo osamdesetak obrtnika i zainteresiranih sudionika.

Na održanom seminaru svi prisutni imali su priliku čuti novitete trećeg vala porezne reforme, koja je ponovno donijela čitav niz izmjena poreznih (i drugih) propisa te savjete vezane uz sastavljanje završnog obračuna za 2018. godinu.

U paketu poreznih zakona čija je primjena počela od 1. siječnja 2019. godine sadržane su izmjene i dopune devet Zakona – o porezu na dodanu vrijednost, porezu na dohodak, porezu na dobit, porezu na promet nekretninama, trošarinama, fiskalizaciji u prometu gotovinom, administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona te Zakona o doprinosima.

www.hok.hr