Održan radni sastanak s predstavnicima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Objavljeno: 26.08.2016

U cilju uvida u stanje zaštite na radu u djelatnosti graditeljstva i posebno u području poslovanja obrta, u Hrvatskoj obrtničkoj komori 25. kolovoza održan je radni sastanak s Vitomirom Begovićem, ravnateljem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i suradnicima.

Na sastanku su, uz Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sudjelovali Neven Obradović i Sanja Sambol, viši stručni savjetnici i Antonio Jaić, stručni savjetnik, a sa strane HOK-a Anđelko Vojvoda, savjetnik za obrtništvo i član Ceha graditeljstva Zlatko Prosinečki iz Zagreba.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su domaćine s djelatnošću ove javne ustanove te projektima i brojnim aktivnostima usmjerenim na unapređenje zaštite na radu, kao širokog područja od posebnog društvenog interesa. S ukupnim stanjem zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, kada se analiziraju višegodišnji podaci o kretanju ozljeda na radu ne možemo biti zadovoljni, kao niti s izdacima za troškove bolovanja i liječenja zbog navedenih ozljeda.

Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“ Zavod ima namjeru uz aktivno sudjelovanje i doprinos svih ključnih dionika od mikro do makro razine, ostvariti poboljšanje i unapređenje uvjeta rada, a što bi doprinijelo značajnom smanjenju broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj, a posljedično i povećanju produktivnosti i konkurentnosti, kao i smanjenju troškova i gubitaka poslovnih subjekata, te zdravstvenog i mirovinskog sustava.

Posebnu zadaću u ovoj kampanji imaju oni poslodavci kod kojih su registrirane i priznate od HZZO ozljede na radu, a dodatnu odgovornost oni poslovni subjekti kod kojih su prijavljene ozljede na radu u propisanom postupku pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje odbačene zbog učinjenih propusta u provedbi mjera zašite na radu, a koji su uzrokovali ozljeđivanje.

Upute i smjernice pripremljene za provedbu ove kampanje bit će od pomoći svim dionicima. kako bi što uspješnije proveli aktivnosti i ostvarili željene i korisne rezultate, najavili su predstavnici Zavoda.

Ozljede na radu u građevinarstvu posljedica su nepridržavanja osnovnih pravila zaštite na radu, a takav odnos rezultira padovima radnika s visine zbog izostanka zaštitne ograde, zbog nezaštićenih otvora u podovima objekata u izgradnji, zbog hodanja po salonitnim pokrovima krovova, zbog obrušavanja naslaga kod iskopa, i drugih propusta.

Stanje zaštite na radu na privremenim radilištima u znatnoj mjeri ovisi o razini svijesti i pristupu pojedinih rukovoditelja radova te drugih ovlaštenika i poslodavca, kao i povjerenika radnika za zaštitu na radu prema provođenju mjera zaštite na radu, istakli su predstavnici Zavoda.

Svaka ozljeda na radu mora se analizirati, utvrditi uzroke i propuste, provesti edukaciju svih dionika, te provedbom mjera prevencije i postupanjem isključiti ponavljanje.

Zato je u građevinarstvu posebno značajno pridržavati se procjene rizika, koristiti sva potrebna osobna zaštitna sredstva i propisanu opremu, u ovisnosti o pojedinim radovima na radilištu. Poslodavac mora osigurati radnicima potrebna sredstva i uvjete za rad na siguran način, ali je isto tako važna obveza provodite redoviti nadzor putem voditelja građenja i neposrednih rukovoditelja, da radnici propisana

Tijekom razgovora poseban naglasak je bio usmjeren na specifična pitanja vezana za zaštitu na radu u djelatnosti graditeljstva: izradu i ažuriranje procjene rizika, unutarnji nadzor, obveze i odgovornost poslodavca, ulogu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zadaće koordinatora u fazi izgradnje, važnost učinkovitog osposobljavanja radnika za rad na siguran način, ispitivanje sredstava rada, organiziranje pružanja prve pomoći ozlijeđenim radnicima, uređenje gradilišta, plan izvođenja radova, projekt radne skele, obveze prijave radilišta nadležnome tijelu, vođenje evidencija te prijavu ozljeda na radu tijelu nadležnome za inspekcijske poslove.

Praćenje primjene propisa, njihova redovita i pregledna objava, pružanje stručnih mišljenja i komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu, kao i kontinuirani radni sastanci s predstavnicima Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te Inspektorata rada, jedna su od redovitih aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu koja je usmjerena na međusobnu razmjenu informacija i dobre prakse te njeno prenošenje i širu primjenu, kao i otklanjanje uočenih problema i teškoća u provedbi mjera zaštite na radu, ukazali su u svojem izlaganju predstavnici Zavoda.

Uz dosad ostvarene aktivnosti i pozitivnu ocjenu postignutih rezultata, obostrano je iskazan interes za daljnju zajedničku suradnju Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatske obrtničke komore te njenih članica, budući je u Republici Hrvatskoj registrirano 78.197 poslovnih subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima, a opći je interes da se usklađenim naporima razina učinkovitosti u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu u svim područjima podiže na višu razinu.