Odluka o poništenju postupka nabave: Usluga organizacije događanja za promociju obrazovanja za obrtnička zanimanja na području Republike Hrvatske

Objavljeno: 01.10.2019

Poništava se postupak nabave usluga organizacije događanja za promociju obrazovanja za obrtnička zanimanja na području Republike Hrvatske u projektu Promocije poduzetništva koji je objavljen 3. rujna 2019. godine na www.strukturnifondovi.hr.

Naručitelj poništava predmetni postupak nabave s obzirom da se tijekom postupka utvrdilo da je dokumentacija za nadmetanje manjkava te kao takva ne omogućava učinkovito sklapanje ugovora te su potrebne veće izmjene Dokumentacije za nadmetanje i ponavljanje postupka. Pristigle ponude vratit će se neotvorene Ponuditeljima. Naručitelj će novi postupak pokrenuti u roku od 30 radnih dana od dana donošenja ove odluke.

Privitak: Odluka o poništenju postupka nabave.docx

izvor: HOK