ODGOVORI MINISTARSTVA ZDRAVLJA NA PITANJA O HACCP-U

Objavljeno: 23.07.2012

Hrvatska je obrtnička komora, slijedom upita više obrtnika, uputila Ministarstvu zdravlja pitanja kako slijedi: Prema uputama u Vodiču dobre higijenske prakse za trgovinu, svaki subjekt bi trebao imati jedan umjereni termometar, koji služi za periodičku provjeru ostalih termometara u trgovini. Obzirom da je za male gospodarske subjekte skupo raditi umjeravanje, a primjerice veliki gospodarski subjekti imaju na nekoliko objekata jedan umjereni termometar, molimo vas tumačenje i sugestiju praktične provedbe korištenja termometara. Osim toga, skrenuta je pažnja od strane HOK-e kako se ponegdje traži da trgovina ima: “Elaborat o provođenju HACCP sustava”…

Slijede kratki odgovori.

Ministarstvo smatra kako nije moguće da više subjekata koristi jedan umjeren termometar, nego svaki poslovni subjekt (obrtnik) mora imati svoj. Kod kupovina novog termometra s garancijom proizvođača nije potrebno dodatno umjeravanje, a može se koristiti do isteka garancije nakon čega se taj termometar mora umjeriti.

Elaborat o provođenju HACCP-a nije potreban. Slijedom toga preporučujemo vam da isprintate odgovor Ministarstva iz privitka članka, te isti predočite inspektoru ukoliko vas pita o elaboratu. Dakle, dovoljno je da u objektu imate Vodič dobre higijenske prakse (vodič se nalazi: http://www.hok.hr/cro/cehovi/haccp_trgovina ) kojeg i primjenjujete.

  • Dokumenti uz članak:
    • Odgovori Ministarstva zdravlja na pitanja o HACCP-u