Obveza Periodičke izobrazbe vozača – KOD 95

Objavljeno: 24.06.2014

Od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od dana pristupanja RH u EU nastupaju promjene u odnosu na izobrazbu profesionalnih vozača. U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ , profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske, te vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna:

– vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE (Prijevoz tereta)

– vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE (Prijevoz putnika)

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan „kod 95

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje „kod 95

Stjecanje početnih kvalifikacija je propisano člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Početne kvalifikacije stječu se:

– provjerom znanja ili

– ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija.

Provjera znanja sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela ispita.

Početne kvalifikacije stječu se i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač.

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine,

b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013.

Periodička izobrazbe vozača je obavezna i mora se proći svakih pet godina.

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se vozačima osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture je Centru za osposobljavanje „Žabac“ izdalo rješenje kojim je dalo ovlaštenje za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.

Sama obuka i izvođenje nastave je prilagođena Vama i vašim potrebama.

S obzirom da se radi o nečemu što je novo i po našem viđenju i saznanju dosta nepoznato vozačima i firmama/obrtima koje obavljaju neku vrstu prijevoza (tereta ili putnika) stojimo Vam na raspolaganju za svaki Vaš upit i potrebnu informaciju.

Kako određene programe obavljamo i terenski, nudimo Vam mogućnost dolaska u vašu firmu/obrt na dogovor.

 

S poštovanjem,

Matija Justament, dipl.ing.
Voditelj regije
mob: 099/271-2710
tel/fax: 01/3878-777
e-mail: matija@zabac.infozagreb@zabac.info
www.zabac.info
Zagrebačka 210
10000 Zagreb