Objavljen natječaj Energetska obnova višestambenih zgrada

Objavljeno: 19.10.2016

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je natječaj Energetska obnova višestambenih zgrada.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

–          GRUPA 1 – ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade (u daljnjem tekstu: Prijavitelj), ili

–          upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Ukoliko postoji više predstavnika suvlasnika i/ili više upravitelja jedinstvene arhitektonske cjeline, utoliko predstavnici suvlasnika opunomoćuju jednog predstavnika suvlasnika ili jednog upravitelja zgrade koji podnosi projektni prijedlog.

–          GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Sektor za energetsku učinkovitost

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva, sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

–          GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade

–          GRUPA 2 – Horizontalne mjere

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

–          za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.

–          za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade

GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost