Objavljen javni poziv “Obrazovanje za poduzetništvo i obrt”

Objavljeno: 06.08.2014

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo poduzetništva i obrta  u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava kao upravljačkim tijelom za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. pripremilo javni poziv „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“.  Za financiranje projekata u okviru ovog poziva osigurano je 18.023.000,00 kn. Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. sufinancira se sredstvima Europskog socijalnog fonda i strateški mu je cilj unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj ovog poziva je podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu radi rasta i razvoja poduzetništva te povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja.

Projekte mogu prijaviti:

• Subjekti malog gospodarstva,
• Obrazovne institucije i ustanove,
• Asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara,
• Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• Poduzetničke potporne institucije.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 01. listopada 2014.
Detalje o pozivu te natječajnu dokumentaciju možete preuzetina linku:    http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/94
Na istom mjestu bit će objavljena i obavijest o informativnim radionicama za potencijalne prijavitelje.