OBAVIJEST

Objavljeno: 02.01.2014

Primjenom novog obrasca JOPPD od 01.siječnja  potrebno je obratiti pažnju na brojčane oznake vrste prihoda. U Narodnim novinama  143/13 objavljena je Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje javnih potreba u 2013.godini, u kojoj su propisane nove brojčane oznake vrste prihoda  (u polju poziv na broj primatelja) za podmirenje  obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza  koje se odnose  na sva zaduženja za koja su isplatitelji obvezani podnijeti obrazac JOPPD. Istovremeno  ostaju  važeće  i  „stare“ oznake vrste prihoda ali njima  se  treba koristiti samo kad je riječ o ispravcima starih zaduženja za poreze i doprinose ili kad je riječ o zaduženju koje se NE obavlja putem obrasca JOPPD.

Napomena:    Od 1. siječnja 2014. Godine ista je  brojčana oznaka za uplatu obveznih doprinosa, nevezano o tome je li obveznik obračuna/uplate pravna ili fizička osoba.

Za obrtnike i druge osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti te plaćaju doprinose na temelju rješenja Porezne uprave ili prema propisanoj mjesečnoj osnovici, brojčane oznake (u polju poziv na broj primatelja) ostaju jednake. Za njih se ne podnosi obrazac JOPPD.

Brojčane oznake vrste prihoda za plaćanje poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi ili prema paušalno utvrđenim svotama nisu se mijenjale.