Obavijest vinarima

Objavljeno: 30.04.2012

Upravni odbor Obrtničke komore Istarske donio je odluku da će, kao i protekle godine, Obrtnička komora Istarske županije sufinancirati nastup obrtnika  na sajmu “Vinistra” koji će se održati u Poreču od 11. do 13.05.2012. godine… Sufinancirati će se,  u iznosu od 500,00 kuna po obrtniku, oni izlagači – članovi Komore koji podnesu zahtjev Komori najkasnije do 31.05.2012. godine, uz dokaz o plaćenom računu organizatoru sajma, te nemaju dugovanja s osnova komorskog doprinosa.

Zahtjeve dostaviti na adresu:

Obrtnička komora Istarske županije, Pula 52 000, Mletačka 12/I.