Obavijest o prestanku rada Agencije za upravljanje državnom imovinom

Objavljeno: 06.11.2013

Dana 30. srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN, br. 94/13.), čime je prestao važiti dotadašnji Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN, br. 145/10 i 70/12). Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Agencija za upravljanje državnom imovinom (www.audio.hr) prestala je s radom 30. rujna 2013. godine, tako da njezine dotadašnje poslove preuzimaju Državni ured za upravljanje državnom imovinom (www.duudi.hr), kao središnje tijelo za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, i novoosnovani Centar za restrukturiranje i prodaju (www.cerp.hr).

Naime, prestankom rada Agencije za upravljanje državnom imovinom ovlast upravljanja nekretninama i strateškim trgovačkim društvima prenesena je u nadležnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, odnosno na Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) u dijelu koji se odnosi na ostala trgovačka društva koja nisu od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

S obzirom na to da značajan broj obrtnika posluje u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske, ovim putem Vas obavještavamo da bi početkom 2014. godine trebao biti raspisan javni natječaj za otkup. Također, izvješćujemo Vas da ćete naknadno biti obaviješteni o objavi navedenog javnog natječaja (uvjeti, postupak, rokovi, nadležno tijelo).

izvor: Hrvatska obrtnička komora