Obavijest o odobravaju objekata pod posebnim uvjetimau poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Objavljeno: 22.09.2015

Dana 25.9.2015. na snagu stupa novi Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (NN 100/2015). Novi Pravilnik, kao i do sada važeći (NN 15/10, 133/10), propisuje posebne uvjete  za uređenje, način rada, opremu i higijenu za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima (Objekti u kojima se rasijeca meso te proizvode mesni proizvodi, mljeveno meso i mesni pripravci, isključivo za potrebe maloprodajnog objekta ili objekata istog subjekta u poslovanju s hranom, a koji opskrbljuje krajnjeg potrošača).

Promjene koji donosi novi pravilnik su:

– ribarnice i nadalje podliježu registracijiali ne i odobravanju(do sada su se odobravale pod posebnim uvjetima te su stoga isključene iz novog pravilnika);

– objekti koji proizvode tradicionalne mesne proizvode na gospodarstvu podrijetla koji su se odobravali pod posebnim uvjetima, sada podliježu općem odobravanju, budući su im Pravilnikom o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla (Narodne novine 51/15) propisani pojednostavljeni uvjeti, a time im je omogućena kupovina sirovine i prošireno tržište i izvan RH.

Na WEB stranici Ministarstva poljoprivrede objavljeni su novi obrasci zahtjeva za registraciju, odobravanje pod posebnim uvjetima te odobravanje objekata.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=115
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=117
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=119