Obaveza osiguranja minimalne plaće u SR Njemačkoj za cestovne prijevoznike od 1.1.2015. godine

Objavljeno: 31.12.2014

U Njemačkoj je od 1.1.2015. na snazi propis prema kojem svi prijevoznici koji na njemačkom području obavljaju prijevoz tereta ili putnika i to do/od/ i u tranzitu preko Njemačke su dužni unaprijed dostavljati popunjene obrasce za vozače koji će obavljati te prijevoze. Obrasce treba poslati u pisanom obliku na njemačkom jeziku. Prijevoznik se prije stupanja na njemački teritorij treba prijaviti Bundesfinanzdirektion West u Kölnu putem obrasca 033037 (mobil). Obrasci mogu sadržavati sve prijevoze za razdoblje do šest mjeseci bez obzira jesu li u Njemačkoj puno radno vrijeme ili samo u tom vremenskom okviru. Dakle, može se navesti imena svih vozača za npr. 1.1.2015. – 30.06.2015. i svi prijevozi između tih datuma će biti pokriveni. Obrasci se moraju poslati prije ulaska u Njemačku (npr. ako je prvi prijevoz 2. siječnja obrazac možete poslati dan prije ili čak isti dan prije nego što uđu u Njemačku). Obrasce treba jednostavno poslati i za njih neće slijediti odgovor/ obavijest Njemačke carine. Izmjene planiranih operacija prijevoza ne moraju se prosljeđivati njemačkoj carini nakon prva obavijesti.

Popunjeni i potpisani obrasci se dostavljaju samo fax-om na broj  +0049(0)221 964 870. Time je osnovni dio obveze izvršen. Poslodavac mora imati zabilježen ulazak, završetak i  trajanje aktivnosti na njemačkom području najkasnije sedam dana po završetku putovanja, u smislu da bilježe samo broj sati odrađenih u Njemačkoj. U slučaju zahtjeva, dokumenti moraju biti dani na uvid nadležnim njemačkim institucijama, a inače se čuvaju u sjedištu tvrtke prijevoznika. Ukoliko se dokument čuva izvan Njemačke, treba dodati potvrdu kojom se garantira da će traženi dokumenti biti na raspolaganju njemačkoj carini kako bi se olakšala provjera. Vozači ne trebaju nositi nikakve dodatne dokaz o minimalnoj plaći.

Obrasci se nalaze u prilogu.

U nastavku link Mađarskog ministarstva financija i carine:  https://ekaer.nav.gov.hu/articles/view/obavijest  na kojem se nalazi obavijest o izmjeni zakona o PFV u Mađarskoj.