Novosti vezane za odjavu i kontrolu RTV prijamnika

Objavljeno: 17.08.2015

Visoki upravni sud RH pokrenuo je 2013. godine po službenoj dužnosti postupak ocjene zakonitosti općeg akta  (po „obavijesti“ Josipa Kudića iz Labina), te  je presudio da je komplicirani postupak odjave RTV prijamnika te predviđena mogućnost svakodobne kontrole RTV prijamnika, u nesuglasju sa zakonom. Presudama objavljenim u Narodnim novinama 87/15 ukinuti su dijelovi Odluka Uprave Hrvatske radio televizije.

Sukladno odredbi članka 86. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima, ukinute odredbe Odluka prestaju važiti danom objave presude u Narodnim novinama.