Novosti u platnom sustavu

Objavljeno: 02.06.2016

Dana 06.lipnja počinje primjena prvih  SEPA  (eng. Single Euro Payments Area)  pravila u Republici Hrvatskoj. 

O izmjenama u platnom prometu i primjeni EU SEPA pravila   možete saznati na http://www.sepa.hr/wp-content/uploads/2016/03/SEPA-letak-020316.pdf

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da će SEPA projektom biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama.

Radi podržavanja izmjena u platnom prometu potrebno je obaviti prilagodbe u poslovnim sustavima korisnika kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje plaćanja:

  • od 6. lipnja 2016. uvodi se novi format zbrojnog naloga za prijenos: umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja sve će banke zaprimati isključivo SEPA kreditne transfere u novom XML formatu – poruka pain 001.001.03.
  • od 1. veljače 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima: umjesto postojećeg izravnog terećenja, kojeg danas u pravilu potrošač ugovara sa bankom, potrošač daje primatelju plaćanja suglasnost za izravno terećenje svojeg računa.

Svi se poslovni subjekti trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka, odnosno informirati se o promjenama i provjeriti  da li im je  informatička potpora  upoznata s izmjenama, kako bi u roku isporučila prilagodbe.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u rubrici Upute za korisnike.

Od 06.lipnja 2016.godine

  1. prilagođavaju se nalozi za  isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH

Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pažnju na popunjavanje:

  • poziva na broj platitelja (obavezan podatak),
  • poziva na broj primatelja čiji je sastavni podatak šifra vrste primanja (obavezan podatak)

Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su popunjeni sukladno ovoj uputi, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci na osnovu kojeg

  • primatelji ostvaruju neke od pogodnosti koje banka nudi na temelju ovog podatka (npr. prekoračenje ..)
  • su zaštićena primanja (sigurno) izuzeta iz ovrhe

više o tome na http://www.sepa.hr/wp-content/uploads/2016/05/OUNS-letak-Uputa-za-popunjavanje_naloga_za_isplatu-osobnog-primanja-V2.pdf

  1. primjenjuje se novi “Jedinstveni pregled osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom  modela, sadržajem  i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom izračuna kontrolnog broja”
    Neke od novosti u Jedinstvenom pregledu osnovnih modela “poziva na broj” važećem od 6. lipnja 2016 su:

– obavezna primjena modela HR99 u slučaju kada ne postoji sadržaj modela
– obavezna primjena modela HR00 kada sadržaj modela nije pod kontrolom
– sadržaj poziva na broj obavezno mora odgovarati modelu, inače se neće postupiti po nalogu za plaćanje
uvođenje modela HR69 za isplatu plaća

–dopuna teksta uz model HR34 (dodatno pojašnjenje upotrebe ovog modela)”

Više o tome na http://www.sepa.hr/wp-content/uploads/2016/04/Pregled-osnovnih-modela-poziva-na-broj_6.6.2016_2.pdf

Napomena:

Građani sve naloge za plaćanja  (na šalteru ili putem internetskog bankarstva) obavljaju jednako kao i do sada.

Osnove o  navedenom možete saznati na http://www.sepa.hr/wp-content/uploads/2016/03/SEPA-letak-020316.pdf