NOVI ZAKONI – INFORMACIJE

Objavljeno: 02.07.2013

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama:

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji:

Zakon o veterinarstvu:

 

4. Zakon o zaštiti prirode

Narodne novine br.: 80
28.06.2013.
5. Zakon o zaštiti okoliša

Narodne novine br.: 80
28.06.2013.
2. Zakon o hrani

Narodne novine br.: 81
29.06.2013.
3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Narodne novine br.: 81
29.06.2013.
4. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Narodne novine br.: 81
29.06.2013.

Zakon o zaštiti prirode

Narodne novine br.: 80
28.06.2013.

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Narodne novine br.: 80
28.06.2013.

21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Narodne novine br.: 80
28.06.2013.

27. Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Narodne novine br.: 81
29.06.2013.

5. Zakon o morskom ribarstvu

Narodne novine br.: 81
29.06.2013.