Novi obrasci veznani za plaće i otpremnine

Objavljeno: 24.03.2015

U Narodnim novinama 32/15 objavljen je Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Uvedeni su novi obrasci:

– obrazac obračuna isplaćene plaće (obrazac IP1),

– obrazac obračuna neisplaćene plaće,

– odnosno naknade plaće (obrazac NP1),

– obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1) i

– obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2).

Poslodavci su dužni  najkasnije do 01. srpnja 2015., godine uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika.

Tekst Pravilnika je u privitku, a obrasci su dostupni putem  linka:  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/435224.pdf