Novi ispitni rok “Upravitelj prijevoza”

Objavljeno: 21.07.2014

Obavještavamo vas da će se sljedeći, 150. Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  “Upravitelj prijevoza“ održati u subotu, 13. rujna 2014.g. u Zagrebu. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 29. kolovoza 2014.g.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

U prilogu Vam šaljemo prijavnicu, uputu za prijavu ispita i često postavljena pitanja

Za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenost koriste se:

– Katalog pitanja izdanje prosinac 2013.

– Katalog pitanja i odgovora izdanje prosinac 2013

Katalog pitanja može se preuzeti sa web stranice HOK-a (http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz). Katalog pitanja i odgovora moguće je naručiti uz naknadu u iznosu od 100,00 kuna (na istoj uplatnici kojom se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.600,00 kuna i “katalog pitanja i odgovora“ će biti poslan na adresu poštom).

VAŽNO: Temeljem novog Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza NN 73/14, sam ispit se više ne sastoji od mogućnosti polaganja usmenog dijela za one ispitanike koji su imali rezultat između 50%-60%. Navedeni Pravilnik se nalazi na  web stranici HOK-e.