Novi ispitni rok “Upravitelj prijevoza”

Objavljeno: 15.07.2015

Sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza “Upravitelj prijevoza“ održati će se u Subotu, 12. rujna 2015.g. u Zagrebu. Ovisno o intenzitetu prijave i broju kandidata, moguće je da se ispit održi i u nedjelju, 13. rujna 2015.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 28. kolovoza 2015.g.

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

U prilogu se nalazi prijavnica, uputa za prijavu ispita i često postavljena pitanja.

Za pripremu kandidata za polaganje ispita o stručnoj osposobljenost koriste se:

– Katalog pitanja izdanje prosinac 2013.

– Katalog pitanja i odgovora izdanje prosinac 2013

Katalog pitanja može se preuzeti sa web stranice HOK-a (http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz). Katalog pitanja i odgovora moguće je naručiti  iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 100,00 kuna (na istoj uplatnici kojom se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.600,00 kuna i “katalog pitanja i odgovora“ će biti poslan na adresu poštom).