Nesukladnosti u provedbi Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Objavljeno: 31.03.2016

U inspekcijskim nadzorima koje provodi sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) i Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09 – ispravak, 119/09 i 94/13), utvrđene su nesukladnosti u vezi s odredbama o zabrani uporabe duhanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima. Uočene nesukladnosti, posebno se odnose na ugostiteljske objekte u kojima se uslužuje hrana, u kojima se gostima omogućuje uporaba duhanskih proizvoda i izvan odobrenih prostora za pušenje i to tijekom cijelog radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ministarstvo zdravlja posebno napominje da su člankom 14.-18. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih  proizvoda (NN 125/08, 55/09 – ispravak, 119/09 i 94/ 13) propisani uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje te da pušenje nije dopušteno izvan odobrenog prostora za pušenje (u objektima gdje se uslužuje hrana), odnosno prostora za pušenje za koji je utvrđeno rješenjem  ministra zdravlja da isti ispunjava sve propisane uvjete.

Preuzeto: www.hok.hr