NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Objavljeno: 02.06.2016

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno  odredbama Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (Narodne novine broj 07/2015.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju ww.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

IZNOS I UDIO POTPORE

Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova za mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

Visina potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 14. stavak (6) Pravilnika.

Visina tražene potpore:

 1. a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 2. b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav.

Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je člancima 31 – 33. Pravilnika.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.

 

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 7/15. od 21. siječnja 2015. godine objavljen

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M04 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.1. »POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014 – 2020.

Pravilnik stupa na snagu 28  siječnja 2015. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u skladu sa člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Iznimno, u Operaciji 4.1.2., koja se odnosi na zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, korisnici su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, neovisno o ekonomskoj veličini.

U okviru Podmjere 4.1. potpora se dodjeljuje za sljedeće operacije:

 1. a) 4.1.1.     Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 2. b) 4.1.2.     Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš  i
 3. c) 4.1.3.      Korištenje obnovljivih izvora energije

Operacija 4.1.1.  Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

 Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima : za mlade poljoprivrednike, za zajedničke projekte, za integrirane projekte, za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, te i u drugim slučajevima koji su navedeni u Pravilniku

Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.

Visina potpore:

 1. a)    najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi  000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 2. b)    najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 3. c)    iznimno od točke b) ovoga stavka, najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi do 000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, i to u sektoru:

–   govedarstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili za tov junadi i/ili

–    svinjogojstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro-centara i/ili

–    peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili

–   voća i povrća, za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada.

 1. d)       najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, radnih strojeva te gospodarskih vozila može iznositi 000.000 eura u
  kunskoj protuvrijednosti.

Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Operacija  4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

 1. ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 posto,
 1. ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 posto.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima : za mlade poljoprivrednike, za zajedničke projekte, za integrirane projekte, za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, te i u drugim slučajevima koji su navedeni u Pravilniku

Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.

Visina potpore:

 1. najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 1. najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti .

Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Operacija 4.1.3.  Korištenje obnovljivih izvora energije

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje jesu:

 1. ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 1. ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 1. ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima : za mlade poljoprivrednike, za zajedničke projekte, za integrirane projekte, za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, te i u drugim slučajevima koji su navedeni u Pravilniku

Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.

Visina potpore:

 1. najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 000 eura u kunskoj protuvrijednosti,
 1. najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja o provedbi Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje se »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava.

Način podnošenja Zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz EPFRR Podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a će biti dostupne na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Natječaj_48 25 05