Natječaj za izradu web stranice projekta Erasmus+ Master 4:0: Unapređenje majstorskih ispita

Objavljeno: 25.10.2019

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za izradu web stranice za projekt  Erasmus+ Master 4:0: Unapređenje majstorskih ispita, broj projekta: 2019-1-HR01-KA202-060820.

Izrada web stranice projekta Erasmus + Master 4:0: Unaprjeđenje majstorskih ispita što uključuje:

–          instalaciju WordPressa i vezanih alata

–          prilagodbu WordPress teme po želji Naručitelja, u skladu s vizualnim identitetom kojeg osigurava Naručitelj

–          punjenje stranice postojećim sadržajem

–          testiranje funkcionalnosti stranice

–          prebacivanje projekta s testnog na produkcijski poslužitelj i puštanje u rad

–          održavanje web stranice u trajanju od 24 mjeseca

–          konzultacije i korisničku podršku.

Količina: 1 komad

NAPOMENA: Ponuda treba sadrži sve navedene elemente. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Datum dostave ponude 

31.10.2019.

–     u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA IZRADU WEB STRANICE  za projekt Erasmus+ Master 4:0: Unaprjeđenje majstorskih ispita, broj projekta: 2019-1-HR01-KA202-060820

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

–   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

–   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje su nepotpune ili su stigle nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Opći uvjeti natječaja:

–     cijena ponude za uslugu nudi se kao u maloprodaji s posebno iskazanim PDV-om

–     cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača

–     u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

–     rok valjanosti ponude je 60 dana.

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o projektu obratite se:

Nevena Kurteš

Tel: 01/48 06 609

e-mail: nevena.kurtes@hok.hr i hok@hok.hr ;

Za dodatne informacije o natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr i hok@hok.hr

 

 

 

izvor: HOK