Natječaj ‘Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva’

Objavljeno: 10.01.2012

Natječaj ‘Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva’ –pretpristupni programa IPA komponente IIIC – Regionalna konkurentnost za 2011. godinu. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), 19. prosinca 2011. objavila je natječaj ‘Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva’ koji se financira iz pretpristupnog programa IPA komponente IIIC – Regionalna konkurentnost za 2011 godinu.

Cilj natječaja je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i obrta poticanjem ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje služe poboljšanju poslovnih sposobnosti. Također, cilj projekta je promicanje zelenog gospodarstva, energetske učinkovitosti te jačanje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s ekološkim i drugim međunarodnim standardima. 

    Najvažnije informacije za potencijalno zainteresirane obrtnike:

 1. Obrtnici koji mogu tražiti bespovratna sredstva trebaju obavljati djelatnost u jednom od navedenih sektora (proizvodnja i usluge):

 –           Proizvodnja  hrane

–           Proizvodnja pića (osim alkoholnih)

–           Proizvodnja tekstila

–           Proizvodnja odjeće

–           Proizvodnja kože i izrada kožnih proizvoda

–           Prerada drva i izrada proizvoda od drva i pluta

–           Prerada papira i proizvoda od papira

–           Izdavanje i reprodukcija snimljenih zapisa

–           Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

–           Proizvodnja bazičnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

–           Proizvodnja gume i plastičnih proizvoda

–           Proizvodnja drugih nemetalnih mineralnih proizvoda

–    Proizvodnja bazičnih metala (osim bazičnog željeza, čelika i ferolegura, te preciznih i drugih „neželjeznih“ metala )

–           Proizvodnja metalnih proizvoda (osim proizvodnja oružja i streljiva)

–           Proizvodnja računala, elektroničkih i optičkih proizvoda

–           Proizvodnja električne opreme

–           Proizvodnja strojeva i opreme

–           Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

–    Proizvodnja druge transportne opreme (osim proizvodnja brodova i čamaca, željezničkih lokomotiva, vagona, zrakoplova, svemirskih letjelica i povezanih strojeva, te bojnih vozila za  vojsku)

–           Proizvodnja namještaja

–    Ostala proizvodnja (izrada nakita, bižuterije i sličnih proizvoda, proizvodnja glazbenih instrumenata, sportske opreme, igara i igračaka, medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora)

–           Popravak i instalacija strojeva i opreme

–           Aktivnosti vezane uz kanalizaciju, prikupljanje, preradu i odlaganje otpada, popravak materijala, sanacije i druge aktivnosti vezane uz upravljanje otpadom

–           Računalno programiranje, savjetovanje i povezane aktivnosti

–           Tehničko testiranje i analiza

–           Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

 2. U okviru navedenog natječaja, dopušteno je ulaganje u materijalnu imovinu:

 –  za smanjenje potrošnje energije koja se koristi u proizvodnom procesu,

– višu razinu zaštite okoliša popravak ili prevenciju štete za fizičku okolinu ili prirodne resurse; na način da se smanji rizik nastanka štete ili da se učinkovitije koriste prirodni resursi (npr. ulaganje u prostorije poduzeća za bolje upravljanje otpadnim vodama, odlaganje krutog otpada, zaštitu zraka i zaštitu od buke, te druge potrebne mjere za zaštitu okoliša, a u skladu sa EU standardima),

– ulaganje u materijalnu imovinu za analize, testiranja i automatizaciju proizvodnje

 i za:

–           Certifikaciju poduzeća (certifikati  kao što su HRN EN ISO 9001, 14001, 22000, 17025, HACCP, FSC COC, GAP…)

–           Certifikaciju proizvoda (HRN EN ISO 45011, CE označavanje i sl…) .

 Primjerice, moguće je financirati kupovinu CNC strojeva odnosno modernijih tokarskih strojeva za proizvodnju metalnih proizvoda, namještaja, zatim za preradu drva te također i uvođenje certifikata kvalitete te certifikata proizvoda.  Zatim, kemijski čistači i praonice rublja na ovaj način mogu nabaviti modernije i ekološki prihvatljivije strojeve itd.

 3. Visina potpora: od 50.000 do 200.000 EUR. 

 4. Financiranje IPA sredstvima maksimalno može iznositi 85%, a minimalno 50% od ukupne vrijednosti projekta.

To znači da obrtnik obavezno mora osigurati sredstva u minimalnom iznosu od 15% vrijednosti projekta, a maksimalno 50%, a o čemu se odlučuje tek u drugoj fazi odobrenja projekta.

 5. Savez za energetiku Zagreba zajedno s Banco Popolare Croatia d.d. oformio je Desk Europske unije koji na godišnjoj razini prati ukupno 5 EU programa financiranja. Među njima je i IPA III C (Regionalna konkurentnost). U okviru navedenog Deska možete zatražiti tzv. ‘Pismo namjere banke’ o financiranju projekta tijekom njegovog trajanja i/ili ‘Kreditnu liniju’ za financiranje razlike vrijednosti projekta (odnosi se samo na projekte malih i srednjih poduzetnika i obrtnika za koje se potražuju sredstva od strane Europske unije unutar programa IPA III C ili preostala 4 programa – CIP EKO INOVACIJE, CIP INTELIGENTNA ENERGIJA U EUROPI, CIP ICT PSP i IPARD MJERA 302).

 6. Rok za prijavu: 20. veljače 2012.

 7. Kandidati se mogu prijaviti samostalno ili s partnerskim organizacijama (primjerice klaster ili udruga).  

 8. U organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva održavaju se besplatne radionice vezane uz spomenuti natječaj. Ukupno će se održati 13 radionica namijenjenih potencijalnim  korisnicima bespovratnih sredstava na kojima će sudionici dobiti informacije o samom natječaju i natječajnim postupcima.

Prijave se zaprimaju putem e-maila: radionica@mingorp.hr.

 9. Iako se prijava na ovaj Natječaj i popratna dokumentacija mogu dostaviti ISKLJUČIVO NA ENGLESKOM JEZIKU, Savez za energetiku Zagreba objavio je hrvatsku verziju teksta javnog natječaja IPA – KOMPONENTA IIIC – REGIONALNA KONKURENTNOST za 2011. godinu i hrvatsku verziju natječajne dokumentacije za Fazu I odnosno za prijave sažetaka na Natječaj za ostvarivanje bespovratne financijske potpore.

Svaki pojedinac može koristiti navedene dokumente tako da se na stranici www.croenergo.eu  besplatno registrira. Nakon registracije, kao prijavljeni korisnik, klikom na naslov “IPA IIIc Otvoren EU natječaj za bespovratne potpore malim i srednjim poduzetnicima”, dolazite na stranicu gdje su pod naslovom “Vezani dokumenti” na raspolaganju navedeni dokumenti u PDF formatu.

 (Engleska verzija je dostupna na http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/341/potpora-jacanje-konkurentnosti-hrvatskog-malog-i-srednjeg-poduzetnistva)

 10. Snimku radionice održane u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva 28. prosinca 2011. moguće je pogledati slijedom na link na http://www.een.hr/, dalje dolje desno na EEN VIDEO. (Snimka je podijeljena u dva dijela, od kojih svaki traje nešto više od sat vremena).