Natječaj Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo otvoren do iskorištenja sredstava!

Objavljeno: 28.05.2012

25.05.2012 – Ministarstvo poduzetništva i obrta obavještava da je rok za prijavu za Natječaj za projekt iz prvog ciklusa Poduzetničkog impulsa – Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2012. produljen…

Bespovratne potpore se odobravaju u intenzitetu od 80% opravdanih troškova nastalih u vezi s osposobljavanjem i usavršavanjem za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine”, broj 42/08).

Sredstva su namijenjena za slijedeće aktivnosti:

– polaganje majstorskog ispita,

– polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti,

– polaganje pomoćničkog ispita,

– uspješno završenu prekvalifikaciju prema verificiranim programima prekvalifikacije u ustanovama za obrazovanje odraslih,

– ishođenje licence (dozvole) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.