Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju

Objavljeno: 14.04.2016

Ministar poljoprivrede donio je Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine.

Zarazne i nametničke bolesti životinja koje se sprječavaju, otkrivaju i suzbijaju provođenjem mjera određenih ovom Naredbom jesu:

IMUNOPROFILAKTIČKE MJERE

1. Bedrenica

2. Bjesnoća

3. Newcastleska bolest

ZARAZNE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA

 1. Bolesti pčela

2. Bolesti riba i školjkaša

3. Arteritis konja

4. Infekciozna anemija kopitara

5. Leptospiroza

6. Groznica zapadnog Nila

7. Rinopneumonitis konja

8. Bruceloza

9. Tuberkuloza

10. Paratuberkuloza

11. Enzootska leukoza goveda

12. Zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis

13. Bolest plavog jezika

14. Q-groznica

15. Genitalna kampilobakterioza

16. Enzootski pobačaj ovaca

17. Goveđa spongiformna encefalopatija

18. Grebež ovaca (scrapie)

19. Slinavka i šap

20. Klasična svinjska kuga

21. Afrička svinjska kuga

22. Bolest Aujeszkoga

23. Vezikularna bolest svinja

24. Influenca ptica

25. Kampilobakterioza

26. Klamidioza ptica

27. Salmoneloze

28. Praćenje otpornosti bakterija na antimikrobne pripravke

29. Infekcija Schmallenberg virusom

30. Yersinia enterocolitica u svinja za klanje

31. Mikoplazmoza peradi

32. Zoonoze prenosive krpeljima

33. Hepatitis E u domaćih svinja

34. Klamidioza goveda

35. MRSA i antimikrobna rezistencija u zdravlju mliječnih stada

36. Neosporoza goveda (Neospora caninum)

37. Kontagiozni metritis konja

ZARAZNE BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA

1. Afrička svinjska kuga

2. Bolest Aujeszkoga

3. Influenca ptica

4. Klasična svinjska kuga (KSK)

5. Slinavka i šap

6. Tuberkuloza

7. Bjesnoća

8. Uzorkovanje uginulih divljih životinja

9. Hepatitis E u divljih svinja

NAMETNIČKE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA

1. Ehinokokoza

2. Cisticerkoza

3. Trihineloza

4. Tokspolazmoza svinja, goveda, ovaca i koza

NAMETNIČKE BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA

1. Ehinokokoza

2. Trihineloza

Mjere određene ovom Naredbom obavljaju veterinarske organizacije, veterinarske službe i veterinarske ambulante privatne prakse, ovlaštene za obavljanje navedenih poslova od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Dijagnostičke i druge pretrage propisane ovom Naredbom obavljaju službeni laboratoriji Hrvatskog veterinarskog instituta (Veterinarski institut Zagreb, Veterinarski zavodi: Split, Rijeka, Križevci, Vinkovci i Centar za peradarstvo).

Laboratorijsku dijagnostiku pojedinih bolesti, sukladno ovoj Naredbi, mogu obavljati i drugi službeni i ovlašteni laboratoriji, i to:

1. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VF) za:

(a) bolesti kopitara – Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, LEPTOlab, IAKlab, ARTERlab.

(b) bolesti pčela – Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela,

(c) klamidiozu ptica – Zavod za bolesti peradi s klinikom, Laboratorij za klamidije (CHL),

2. Bioinstitut d.o.o., Čakovec, za salmonelozu.

Dodaci I. – III. tiskani su u prilogu ove Naredbe i čine njezin sastavni dio.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine (»Narodne novine«, broj 141/2015).

Ova Naredba stupio je na snagu 9. travnja 2016. godine.