Najniža dnevna plaća sezonskog radnika za 2014

Objavljeno: 07.02.2014

Obavještavamo Vas kako je na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, 57/12 i 120/12), ministar rada i mirovinskog sustava, uz suglasnost ministra financija, donio ODLUKU O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2014. GODINU.

Najniži dnevni iznos neto plaće za 2014. godinu, koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene, odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,08 kuna.

Na iznos plaće, odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu jer su ti doprinosi uplaćeni unaprijed, kupnjom vrijednosnog kupona.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 2/14, a stupila je na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Obratite pozornost na dokument u privitku