Najniža dnevna plaća sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015

Objavljeno: 30.12.2014

U Narodnim novinama broj 155/14. objavljena je Odluka Ministarstva rada o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu. Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2015. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,10 kuna.

Odluka stupa na snagu 1.1.2015. godine.

U PRILOGU :

– Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu