Najavljena Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Objavljeno: 30.11.2018

U postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću raspravlja se o nacrtu Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje. Prema nacrtu Uredba će biti objavljena u ”Narodnim novinama”, a stupa na snagu 3. prosinca 2018.

Navodimo najznačajnije  odredbe nacrta nove Uredbe koja je na raspravi, a očekuje se da će je usvojiti Vlada republike Hrvatske.

Prema prijedlogu Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, predviđaju se više trošarine na duhanske proizvode od važećih, temeljem kojih, kako je ranije kazao ministar financija Zdravko Marić, maloprodajna cijena cigareta ne bi smjela poskupiti za više od dvije kune po kutiji.

Tim prijedlogom mijenjaju se visine trošarina na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete, sukladno EU direktivi iz 2011. godine o strukturi i stopama trošarina koje se primjenjuju na prerađeni duhan.

Ovom se uredbom utvrđuje da će specifična trošarina s trenutnih 310 porasti na 335 kuna za tisuću komada cigareta, a proporcionalna trošarina ostaje ista, na 34 posto od maloprodajne cijene cigareta.

Minimalna trošarina na cigarete povećava se za 59 kuna, sa sadašnjih 696 kuna na 755 kuna za 1000 komada cigareta.

Također, uredbom se propisuje da trošarina na sitno rezani duhan za savijanje cigareta iznosi 600 kuna za jedan kilogram, kao i na ostali duhan za pušenje.

Uredba će se objaviti u Narodnim novinama, a stupa na snagu 3. prosinca ove godine.

Izvor: www.hok.hr