Najava smanjenja trošarina za male pivovare

Objavljeno: 07.09.2015

Prema najavama iz Ministarstva financija – Carinske uprave, pod čijim je nadzorom upravljanje trošarinama, uskoro bi moglo doći do smanjenja trošarina na pivo.

Naime u tijeku je završna izrada novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u kojem se uz ostalo predviđa uvođenje diferencirane stope trošarine na pivo ovisno o količinama godišnje proizvodnje piva.

Važećim Zakonom trošarina na pivo plaća se u iznosu od 40 kuna za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanog u jednom hektolitru gotovog proizvoda bez obzira na veličinu proizvođača. Novim se Zakonom uvodi pojam nezavisne male pivovare koji podrazumijeva pivovaru koja je pravno i gospodarski neovisna od bilo koje druge pivovare, koja se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora druge pivovare i koja ne proizvodi prema licenci te čija je proizvodnja do 125.000 hektolitara piva godišnje.

Prema novom Zakonu za takve bi se pivovare primjenjivale slijedeće umanjene stope trošarina:

Godišnja proizvodnja piva u hl % sniženja nacionalne stope Visina snižene trošarine kn
≤ 5.000 50 20
5.001 – 25.000 45 22
25.001 – 75.000 40 24
75.001 – 125.000 35 26

Novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama trebao bi biti donesen na prvoj slijedećoj sjednici Sabora.