Na snazi prvi stupanj redukcije vode na području cijele Istre

Objavljeno: 25.07.2012

Od danas je na snazi prvi stupanj redukcije vode na području cijele Istre. Odluku je donio istarski župan, a epilog je to izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i loše izdašnosti izvorišta u sustavu vodoopskrbe Istarske županije. Cilj ove mjere je ušteda deset posto ukupno raspoloživih količina vode namijenjenih javnoj vodoopskrbi, odnosno stabilizacija vodoopskrbnog sustava…

Prvi stupanj redukcije donosi zabranu: 
– zalijevanja javnih zelenih površina, nogometnih igrališta, golf terena i drugih sportskih terena,
– pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza,
– pranje poslovnih građevina, instalacija te sredstava za rad i skladištenje,
– pranje javnih prometnih i drugih površina te privatnih površina (dvorišta, okućnica i sl. ) i
– navodnjavanje poljoprivrednih površina, osim staklenika, plastenika i hidropona.

Provedbu Odluke nadzirat će vodočuvari, komunalni redari i Državna vodopravna inspekcija. Oni koji se ne budu pridržavali propisanih mjera bit će isključeni s vodovodne mreže.

Odluka je na snazi dok se hidrološke prilike u Istri ne stabiliziraju. Ne padne li kiša, postoji mogućnost proglašenja redukcije 2. i 3. stupnja, odnosno potpunog prekida distribucije vode.

Autopraonicama se zabranjuje rad u II. stupnju mjera štednje vode. Kako je za sada na snazi I. stupanj, autopraonice mogu normalno raditi.

zaključak-I stupanj