Mogućnosti obročne otplate poreznog duga

Objavljeno: 28.06.2011

U srijedu, 15.06.2011. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Obrtničkog doma u Poreču, održano je predavanje na temu „Mogućnosti obročne otplate poreznog duga“. Predavanje su održali predstavnici Porezne uprave. Sastanku je nazočilo 30-ak sudionika.
Nakon uvodnog dijela i pozdravljanja skupa od strane predsjednika Obrtničke komore Istarske županije M. Paliske, prredstavnici Porezne uprave ukratko su predstavili jednokratnu mjeru pomoći obrtnicima s problemima u likvidnosti u obliku reprogramiranja poreznog duga (Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom) prema kojoj Porezna uprava olakšava plaćanje poreznim
dužnicima na način da sufinancira kamate. Država se odrekla dijela kamata (redovne kamate iznose 14%, dok su reprogramom duga smanjene na 8,3%) kako bi olakšala plaćanje duga. Jedini uvjet koji porezni dužnik mora zadovoljiti su plaćene obveze u 2011. godini.
Reprogram se odnosi na dugove nastale zaključno sa 31.12.2010. godine.

Nakon kratke prezentacije, sudionici su direktnim upitima dobili odgovore na sljedeća
pitanja:

1. U kakvoj su situaciji obrtnici koji su zatvorili svoj obrt zbog dugova, a država im je
blokirala račun?
Na njih se također primjenjuje reprogram, ako zadovoljavaju uvjet da su dugovanja nastala zaključno sa 31.12.2010. godine.

2. Da li nekretnina može kompenzirati porezni dug?
Ne, dug se ne može kompenzirati nekretninom. Republika Hrvatska ne uzima nekretnine u svoje vlasništvo.

3. Da li se provode ovršne mjere za vrijeme trajanja reprograma?
Ne, mjere ovrhe se ne provode dok god je reprogram na snazi, uz uvjete da se porezni obveznik pridržava rokova za plaćanje obroka te da se tekuće obveze podmiruju redovito.

4. Ukoliko obrtnik otvori drugi obrt sa novim žiro-računom jer je prethodni obrt blokiran, da li u reprogram ulazi sa svim dugovima ili samo sa dugovima trenutnog obrta?
Po poreznim propisima ste vi jedan obrtnik, neovisno o tome koliko imate otvorenih obrta. U reprogram se ulazi sa svim dugovima. Nakon odobrenja reprograma, postupak ovrhe na novčanim sredstvima na žiro računu se obustavlja.

5. Na koji će se način pomoći obrtnicima koji su do 2011. godine bili uredni platiše svojih
obveza a u probleme su zapali u 2011. godini?
Članak 118. Općeg poreznog zakona predviđa mogućnost obročnog plaćanja na maksimalno 10 mjesečnih rata ili uz odgodu plaćanja. Za takva se pitanja najbolje javiti u Poreznu ispostavu u mjestu svog prebivališta kako bi se dogovorio najpovoljniji način otplate.

6. Koliko traje procedura rješavanja zahtjeva za reprogram i što se tada događa sa
ovrhom?
Istog trenutka kada se preda zahtjev za reprogram ujedno se predaje i zahtjev za obustavu ovrhe koji se odmah predaje na sud čime se zastaje sa ovrhom. Zahtijev se u obliku obrasca može pronaći na internetu na web stranici www.porezna-uprava.hr ili u svakoj ispostavi Porezne uprave.

7. Koji je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za reprogram?
Mogućnost podnošenja zahtjeva za reprogram traje do 19.07.2011. godine. Do tog se
datuma može predati zahtjev čak i u slučaju da nije u cijelosti podmirena 2011. godina.

8. Može li se podnijeti zahtjev i u slučaju da nije primljeno porezno rješenje?
Porezno rješenje za 2010. godinu temeljem podnesene godišnje prijave poreza na dohodak
nije od utjecaja za prijavu u reprogram obzirom da se reprogramiraju obveze dospjele do
31.12.2010. a obveza po rješenju po godišnjoj prijavu dospjeti će u 2011. po donošenju
rješenja i smatra se tekućom obvezom u 2011. godini.

9. Da li Porezna uprava može izaći ususret u slučaju nenaplaćenih potraživanja na temelju
računa?
U Općem poreznom zakonu je predviđeno da porezna uprava može vaš dug naplatiti iz vaših
nenaplaćenih potraživanja, međutim ukoliko ste pokrenuli naplatu potraživanja putem
sudskog spora, tada se Porezna uprava ne miješa u odnose poduzetnika.

10. Koje su obveze obrtnika prilikom zatvaranja obrta?
Prilikom zatvaranja obrta obrtnik se, osim kod nadležne Službe za gospodarstvo, treba
osobno odjaviti sa Zavoda za mirovinsko osiguranje i Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Ukoliko osobno ne potpišete odjavu, obveze doprinosa vam i dalje teku.

11. Prilikom ulaska u reprogram, da li mjesečni anuiteti budu u istom iznosu, te postoji li
mogućnost odgode plaćanja?
Postoje razne mogućnosti i varijacije koje je moguće pojedinačno dogovoriti sukladno
konkretnom slučaju. Za takve se situacije najbolje obratiti svojoj najbližoj poreznoj ispostavi.

12. U starom su se reprogramu naplaćivale kamate na kamate?
Ta konstatacija nije točna u dijelu koji se odnosi na javne prihode koje utvrđuje i naplaćuje
Porezna uprava. Ukoliko postoje dvojbe oko načina obračuna kamata od strane HZMO i
HZZO, takav je prigovor trebalo istaknuti u vrijeme kada su se te nagodbe sklapale, tijekom
2001. i 2002. godine, i to mjerodavnim Zavodima koji su u to vrijeme bili nadležni za
utvrđivanje i naplatu doprinosa.

Predstavnici Porezne uprave su naglasili da je ovim reprogramom država
omogućila povoljnije uvjete vraćanja duga, te kako će se istekom roka za prijavu nastaviti s
prisilnom naplatom duga.