Mišljenje III u svezi provedbe mjere I.stupnja redukcije vode na području Istarske županije

Objavljeno: 03.08.2012

U nastavku prilažemo Mišljenje III u svezi provedbe mjere I.stupnja redukcije vode na području Istarske županije…

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

 

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,

 

lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije

 

Tel: 052/452-473, Fax: 052/452-474

 

 E-mail:poljoprivreda@istra-istria.hr

 

 Pazin, Šetalište pazinske gimnazije br.1

 

Klasa:325-04/12-03/01

 

 Urbroj:2163/1-03/1-12-69

 

 Pazin, 3. kolovoza 2012.

 

ZAINTERESIRANIM POTROŠAČiMA – SVIMA

 

PREDMET: a) Odluka o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji

 

b) Zaključak o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

 

– mišljenje, dostavlja se

 

Poštovani,

 

budući da je Istarska županija zaprimila upit vezano za davanje mišljenja u svezi primjene Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji i Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije, dajemo slijedeće mišljenje

 

1. Da li je pranje plovila kao dio tehnološkog procesa u obavljanju djelatnosti charter firmi ograničeno u korištenju voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske županije? (Tehnomont marina Pula)

 

Uvedena mjera I. stupnja redukcije vode zabranjuju korištenje voda iz javnog vodoopskrbnog sustava za pranje osobnih automobila, teretnih vozila, vozila javnog’ prijevoza, jahti i svih drugih vrsta plovila. Gospodarskim subjektima time nije zabranjeno obavljanje djelatnosti, već se upućuju da za obavljanje djelatnosti koriste vode iz drugih izvora koji nisu u funkciji javne vodoopskrbe. Za navedeno prepor oručje se da se obrate jedinicama lokalne samouprave i nadležnim komunalnim tvrtkama za reguliranje modela korištenja tehnoloških voda.

 

2. Vlasnik sam autopraonice iz Novigrada. Ovim putem javljam Vam se s molbom da mi dozvolite, ako je ikako moguće, rad barem na par sati dnevno. Ovo mi je jedini izvor prihoda, imam suprugu koja je nezaposlena i sina, ja sam jedini koji radi. Moja mjesečna potrošnja je 20 kubika? (Autopraonica “MC 007”, Novigrad)

 

Mjera I. stupanja redukcije vode ne može se primjenjivati selektivno. Niti jednom gospodarskom subjektu neće biti moguće udovoljiti korištenje pitke vode za namjene za koje se ona ne smije koristiti prema Odluci i Zaključku iz naslova. Za obavljanje djelatnosti Vaše autopraonice upućujemo Vas da se obratite Gradu Novigradu i komunalnom poduzeću radi reguliranja korištenja tehnoloških voda za nastavak djelatnosti.

 

3. Interesira me da li se voda od perilice rublja može koristiti za zalijevanje vrtnih kultura? (fizička osoba)

 

Ukoliko voda nije zagađena deterdžentima može se koristiti za ove namjene.

 

4. Molimo Vas za informaciju o vjerojatnosti uvođenja mjera redukcije korištenja voda II. stupnja u Istarskoj županiji. Da li II. stupanj redukcije ograničava djelatnost naših trgovina i pekara? (L1DL trgovine u IŽ)

 

Stanje vodoopskrbe nakon uvedene mjere I. stupnja redukcije korištenja vode na području Istarske županije je stabilno. Ukoliko ne dođe do iznenadnih poremećaja kod izvorišta koja su u funkciji vodoopskrbe u Istarskoj županiji, do daljnjega se ne očekuje uvođenje II. stupanja redukcije vode. O svim eventualnim promjenama svi građani – potrošači i gospodarski subjekti biti će pravovremeno informirani.

 

Točkom 3b Zaključka Župana obvezuju se jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji da javnim vodoopskrbnim poduzećima u Istarskoj županiji, te nadležnim tijelima IŽ (Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu IŽ ) dostave popis pravnih osoba koje u svom tehnološkom procesu moraju koristiti vodu iz vodoopskrbnog sustava kako bi poštivali zakonske propise. Svi ostali pravni odnosno gospodarski subjekti koji mogu koristiti tehnološke vode obvezni su se osloniti na lokalne izvore koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe. Upućujemo Vas da se obratite jedinicama lokalne samouprave u kojima postoje Vaše poslovnice da Vas uvrste na popis pravnih subjekata za rad Vaše trgovine i pekare.

 

5. Mi smo hotel sa sjedištem u Poreču i molimo Vas za pojašnjenje redukcije vode I. stupnja. Na našoj hotelskoj terasi i na balkonima imamo ukrasno cvijeće u vazama. Po zaključku o redukciji nismo sasvim sigurni da li to cvijeće spada u skupinu “javnih zelenih površina”, “poljoprivrednih površina” ili nije pod zabranom zalijevanja? (Grand Hotel Palazzo) Da li se za zalijevanje cvijeća smiju koristiti otpadne vode koje nastaju prilikom pripreme hrane u kuhinji (pranje povrće i sl.) (fizička osoba – građanka)

 

Tehnološke vode koje nastaju u domaćinstvu prilikom pripreme hrane mogu se koristiti za zalijevanje cvijeća u kući. Za zalijevanje se mogu koristiti i druge vode koje nisu uključene u sustav javne vodoopskrbe.

 

6. Molim objašnjenje da li zabrana pranja površina vrijedi za preljev oko bazena (rešetka na rubu bazena) na hotelskoj terasi? (Hotel Palazzo)

 

Mjera I. stupnja redukcije vode ne zabranjuje korištenje pitke vode za higijenskozdravstveno održavanje bazena i terasa uz bazene.

 

Dostaviti:

 

1. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske,

 

Uprava vodnog gospodarstva, Zagreb,

 

2. Ministarstvo poljoprivrede

 

– Služba državne vodopravne inspekcije i

 

– Odjel za slivove Jadrana,

 

3. Hrvatske vode Zagreb,

 

4. Hrvatske vode, VGO Rijeka,

 

5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Zagreb,

 

6. Centar za obavješćivanje, Pazin 

 

7. Istarski vodovod d.o.o. Buzet, 

 

8. Vodovod Pula d.o.o., Pula  

 

9.. Vodovod Labin d.o.o, Labin, 

 

10. IVS d.o.o. Buzet  

 

11. Jedinice lokalne samouprave u IŽ – svima, 

 

12. Podnositeljima upita – svima  

 

13. Sredstvima javnog priopćavanja – svima 

 

O tome obavijest:

 

 1. Županu Istarske županije, 

 

2. Predsjedniku Skupštine Istarske županije,

 

 3. Zamjenicima Župana Istarske županije. 

 

4. Stručna služba Istarske županije