Minimalni tehnički uvjeti za trgovine

Objavljeno: 18.09.2014

U Narodnim novinama 108/14 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica koji stupa na snagu 19.rujna 2014.godine. 

Pravilnikom  se:

– propisuje mogućnost da više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište iz kojeg se opskrbljuju prodajni objekti na različitim lokacijama

– precizira se što je neposredna blizina  skladišta za čuvanje robe i ambalaže kao i sanitarija, prostora ili mjesta za čuvanje pomagala za čišćenje prostorija u slučaju kada se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima

– propisuje se da specijalizirane trgovine koje čine izdvojenu samostalnu cjelinu i ispunjavaju propisane uvjete, mogu obavljati djelatnost trgovine  na benzinskim postajama.

– omogućuje se prodaja hrane putem prodajnih automata i  ukoliko ona nije u originalnom pakiranju (npr. kada OPG svoje proizvode prodaje putem mljekomata, uljemata i sl.),

Posebna novina ovoga Pravilnika odnosi se na definiranje i propisivanje minimalno tehničkih uvjeta za prodaju na daljinu. Prodajom na daljinu kao posebnog oblika trgovine izvan prodavaonice, podrazumijeva se prodaja putem sredstava daljinske komunikacije za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga što podrazumijeva nuđenje usluga i reklamiranje proizvoda kao i ostali oblici individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, prodaja putem interneta i sl.).

Propisuju se i uvjeti za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje na daljinu uključujući ishođenje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima kao i potrebni podaci i informacije o nuđenju robe i/ili usluga dostupni korisnicima/kupcima, a u cilju sigurnog obavljanja navedenog oblika djelatnosti trgovine.

 Kako je Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica  objavljen u NN  66/09, 108/09, 8/10  i 108/14, u cilju lakšeg praćenja izrađen je neslužbeni pročišćeni tekst, samo za vašu upotrebu. U pročišćenom tekstu nije izvršena izmjena iz čl. 16 odnosno u cijelom tekstu Pravilnika

– riječi: »neupakiranom hranom« i »hranom koja nije u originalnom pakiranju«, trebaju se zamijeniti riječima: »nepretpakirana hrana« u odgovarajućem broju i padežu.

– riječi: »hrana u originalnom pakiranju« trebaju se zamijeniti riječima: »pretpakirana hrana«,

– riječi: »hrana«, treba staviti u određeni broj i padež.