MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI ZA HRANU I OZNAČAVANJE, REKLAMIRANJE I PREZENTIRANJE HRANE

Objavljeno: 28.03.2012

HGK ŽK Pula u suradnji s Centrom za kvalitetu HGK, Ministarstvom poljoprivrede Upravom za sigurnost hrane i fitosanitarnu politiku organizira  edukaciju na temu: MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI ZA HRANU I OZNAČAVANJE, REKLAMIRANJE I PREZENTIRANJE HRANE,          koji će se održati  17.04 2012. god. sa početkom u 10.00 sati u  HGK ŽK Pula, Cararrina 5, 52 100 Pula u prizemlju…

Edukacija je besplatana a namijenjena je svim subjektima koji proizvode, prerađuju, pripremaju, distribuiraju, uslužuju ili na bilo koji drugi način posluju s hranom, ili sudjeluju u prehrambenom lancu, nadležnim inspekcijama, laboratorijima  te svim  drugim  zainteresiranim stranama kojima je udovoljavanje propisanim mikrobiološkim kriterijima zakonodavni uvijet.

 

Prijave za seminar šaljite najkasnije do 11.04 2012. na broj faksa 211 875 ili e.mail gklancic@hgk.hr .

Za sve informacije  možete se obratiti  Gordani Klančić – Sorić na tel. 378 114

Svim sudionicima po završetku edukacije biti će uručene potvrde o sudjelovanju. Molimo Vas da ukoliko dolazi više predstavnika iz iste tvrtke da ih navedete imenom i prezimenom.