Međunarodni sajam Tehnike i tehničkih dostignuća Beograd, 14-18. 05. 2012.

Objavljeno: 27.02.2012

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup obrtnika na 56.  Međunarodnom sajmu Tehnike Beograd 2012. Sajam tehnike je u kalendaru HOK-a od 2002. godine i bilježi nepromijenjen konstantni interes izlagača i posjetitelja. U 2012. nastupit ćemo na uređenom izložbenom prostoru, štand površine 40 m2

INTEGRA – kompjuterski integrirana tvornica 21. stoljeća, elektroenergetika, rasvjeta, elektronika (energetska, industrijska i kućna), telekomunikacije, ME-RE-KO (mjerna oprema i instrumentacija, regulacija i upravljanje procesima), KGH – uređaji i oprema za grIjanje, hlađenje i klimatizaciju, procesna tehnika, TRANS-BALKAN (logistika i transport), brodogradnja, zavarivanje, materijali, oprema za profesionalne i naučne svrhe, inovacije, nove tehnologije, naučno-tehnička literatura, nacionalne izložbe i dr.