MEĐUNARODNI OBRTNIČKI SAJAM U Münchenu 2012. godine od 14.-20.03.2012.

Objavljeno: 10.01.2012

Hrvatska obrtnička komora organizirati će  nastupa članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2012.  godine. Sufinaciranje troškova izlagnja u iznosu od 50 % snosi HOK. Rok prijve je 25.siječnja 2012…

Sukladno odluci Upravnog odbora HOK-a sa 7. Sjednice Odbora održane 23. studenoga 2011. godine, Međunarodni obrtnički sajam u Münchenu uvršten je u Plan međunarodnih sajmova HOK-a za 2012. godinu.

Hrvatska obrtnička komora organizirati će i sukladno aktualnom Pravilniku o organizaciji nastupa članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu sufinancirati kolektivan nastup obrtnika na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2012.  godine.

Radi se o najvećem obrtničkom sajmu u Europi, mjestu prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni, koji će posjetiti više od 160.000 posjetitelja, a izlagači dolaze  iz 42 države Svijeta.

Izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2012 godine održava se u paviljonim od A1-A5 sajma IHM, u cjelini izlaganja koja obuhvaća djelatnosti „OBRT I DIZAJN“, „STANOVANJE I UREĐENJE“, „KUHINJA I KULTURA“, „KUĆA I ENERGIJA“, te „KUĆA I VRT“, sa naglaskom na uvijek aktualnu temu: „INOVACIJE KAO POKRETAĆI RAZVOJA“ i „OBRTNIŠTVO I MALO PODUZETNIŠTVO KAO GENERATOR RAZVOJA“, a branše koje se prezentiraju na spomenutom izložbenom prostoru, uz skupne nastupa zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora, obuhvaćaju sljedeće: obradu metala, proizvodnju strojeva i opreme, obradu drveta, preradu stakla i proizvodnju proizvoda od stakla, preradu plastike i gume, građevinarstvo, obnovljive izvore energije, umjetničke i tradicijske obrte, ručni rad, te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva čitavoga Svijeta.

U paviljonu B0 odvijati će se izložba „Dani automobilizma“, noviteti u ponudi auto-industrije, automehanika, autoelektrika, vulkanizacija, nove tehnologije, dok se paralelno sa sajmom Obrtništvo, od 14.-20.03.2012. godine održava i zasebna izložba, koja se organizira svake godine – GARTEN  MÜNCHEN 2012, u paviljonu A6.

 Naziv sajma:  Međunarodni obrtnički sajam München 2012, www.ihm.de , Willy-Brandt-Allee 1, D-81829 München

Rezervirana izlagačka površina: 40 m2, paviljon A1-A5 sajma IHM,

Cijena izlagačkog prostora po principu “ključ u ruke” za članove HOK-a glasi:

Broj nastupa % sufinanciranja HOK-a Iznos koji sufinancira HOK (EUR/m2) Cijena koju plača izlagač-član HOK-a (EUR/m2)
Za prva dva nastupa 50 % 186,06 186,06
Za treći i četvrti nastup 40 % 148,85 223,27
Za svaki sljedeći nastup 30 % 111,64 260,48

Puna cijena izlaganja za izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 372,12 EUR/m2.

Broj nastupa računa se od 01. 01. 2010. godine, datuma početka primjene Pravilnika o organizaciji nastupa članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu.

Cijene se odnose na površinu do 9,1 m2, a iznad te površine plaća se puna cijena izlaganja. Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2..

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj

2)    podatke o robi koja se šalje na sajam

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu “Podaci za carinu”.

ROK PRIJAVE25. siječnja 2012.

Dostava prijavnog materijala – u područne obrtničke komore ili direktno u HOK.

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu !

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610 ili putem e-maila: drazen.horvat@hok.hr  .