Manje naknade za otpadna ulja

Objavljeno: 08.09.2015

U Narodnim novinama 95/15 objavljena je Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima kojom se propisuje izmjena iznosa naknade propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13). Iznos naknade koju plaćanju proizvođači i uvoznici svježih mazivih ulja prilikom njihova stavljanja na tržište, smanjuje se sa dosadašnje 1 kune na 0,60 kuna po litri proizvedenih ili uvezenih svježih mazivih ulja.

Sustav gospodarenja otpadnim uljima (skupljanje otpadnih ulja radi njihove oporabe ili zbrinjavanja)  uspostavljen je radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi, a ovo smanjenje naknade  je jedna od mjera rasterećenja gospodarstva od dijela parafiskalnih nameta.