Majstorska radionica UNWTO-a i ETC-a „Poboljšanje vještina u razvijanju, primjeni i vrednovanju strategija i taktika e-marketinga“

Objavljeno: 09.10.2013

U privitku se nalazi poziv na Majstorsku radionicu UNWTO-a i ETC-a „Poboljšanje vještina u razvijanju, primjeni i vrednovanju strategija i taktika e-marketinga“ Zadar, 23. i 24. listopada 2013.

Detaljnije informacije o samoj prezentaciji, načinu prijave i dr. naći ćete u dokumentu u privitku.