Kvalifikacije vozača

Objavljeno: 19.05.2014

U Narodnim novinama objavljena je  Odluka o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača. Podsjećamo, u NN 31/14 objavljen je Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača.

Vozači moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna:

–        vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE,

–        vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE.

Rok za obavljanje prve periodičke izobrazbe je:

– vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije: – vozači D1, D1E, D ili DE kategorija najkasnije do 10.9.2015. godine,

– vozači kategorija C1, C1E, C ili CE, najkasnije do 10.9.2016. godine, te nakon toga roka svakih pet godina,

– vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1.07.2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe, i dalje svakih pet godina.

Za sada ni jedna organizacija sa područja naše županije nije dobila ovlast za provođenje izobrazbe.

Više možete pročitati na:

http://www.mppi.hr/UserDocsImages/UCP%20Vozaci%20obavijest%203_14.pdf