Konferencija povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite prava potrošača

Objavljeno: 17.02.2016

Ministarstvo gospodarstva, kao nadležno tijelo za područje politike zaštite potrošača i Europski potrošački centar Hrvatska organiziraju 2. ožujka u 9.30 sati u Zagrebu konferenciju „Novi trendovi u rješavanju potrošačkih sporova“, a povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite prava potrošača. Na konferenciji će kao uvodničari i panelistisudjelovati i predstavnici Hrvatske obrtničke komore, koja je partner konferencije.

Hrvatska obrtnička komora kao jedan od zakonskih nositelja zaštite potrošača sudjelovala je preko svojeg predstavnika iz Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u u izradi novog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova koji je u postupku donošenja.

Novi Zakon predstavlja implementaciju EU direktive 2013/11/EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te djelomično prenosi Uredbu 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o on-line rješavanju potrošačkih sporova.

Po donošenju Zakona, Ministarstvo gospodarstva RH notificirat će tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja će udovoljavati utvrđenim kriterijima.

Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u prijaviti će se za notifikaciju MINGO-u RH te zatim i Europskoj komisiji.

Konferencija 2. ožujka će sudionicima približiti alternativno rješavanje potrošačkih sporova koje će sada biti usklađeno sa pravilima EU te je namijenjena svim zainteresiranima, a posebno ovlaštenicima koji provode prethodne postupke mirenja i organiziranja rada prvostupanjskih vijeća Suda časti HOK-a kao i članovima vijeća Suda časti HOK-a.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS) nudi jednostavno, učinkovito, brzo i jeftino izvansudsko rješavanje sporova između potrošača i trgovaca.

Međutim, ARPS nije ispravno uspostavljen i ne djeluje zadovoljavajuće u svim geografskim područjima ili poslovnim sektorima u Uniji.

Potrošači i trgovci još uvijek nisu upoznati s postojećim izvansudskim mehanizmima pravne zaštite, a samo mali postotak građana zna kako podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Stoga, da bi potrošači iskoristili puni potencijal unutarnjeg tržišta, Direktivom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova predviđeno je da zemlje članice moraju osigurati da alternativno rješavanje sporova bude dostupno za sve vrste domaćih i prekograničnih sporova koji su obuhvaćeni ovom Direktivom.

Osim toga, tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova biti će obvezna ispunjavati ujednačene kriterije u pogledu kvalitete koji vrijede diljem Unije, kao što su, primjerice, neovisnost, nepristranost, brzina postupanja, ekonomičnost i slično.

Nadalje, mogućnost traženja jednostavnog i jeftinog rješenja sporova može potaknuti povjerenje potrošača i trgovaca u jedinstveno digitalno tržište.

Potrošači i trgovci, međutim, još uvijek se suočavaju s preprekama za pronalaženje izvansudskih rješenja svojih sporova nastalih iz prekograničnih on-line transakcija.

Stoga takvi sporovi trenutačno često ostaju neriješeni. Upravo kako bi se premostile navedene prepreke, on-line rješavanje potrošačkih sporova nudi jednostavno, učinkovito, brzo i jeftino izvansudsko rješenje sporova koji nastaju iz prekograničnih on-line transakcija.

Uredba o on-line rješavanju potrošačkih sporova primjenjivat će se na alternativno rješavanje sporova koje su pokrenuli potrošači s prebivalištem u Europskoj uniji protiv trgovaca sa sjedištem u Uniji na način da se prijedlog za alternativno rješavanje spora podnosi putem Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova – interaktivne web stranice gdje potrošači mogu na brz, besplatan i jednostavan način elektronskim putem priložiti pritužbu i prateću dokumentaciju.

Slijedom navedenog, osiguravanjem pristupa jednostavnim, učinkovitim, brzim i jeftinim načinima rješavanja domaćih i prekograničnih on-line i off-line potrošačkih sporova doprinijet će povećanju povjerenja trgovaca i potrošača u jedinstveno tržište, što će u imati učinak na gospodarstvo u cjelini, povećanjem domaćih i prekograničnih transakcija.

Politika zaštite potrošača ima važnu ulogu u razvoju gospodarstva jer zadovoljan, siguran i educiran potrošač rado sudjeluje na tržištu kao kupac i korisnik usluga, što stvara poticajno okruženje, potiče konkurentnost i doprinosi razvoju poslovnih aktivnosti na jedinstvenom tržištu.

Program i prijavni obrazac u prilogu:

 Preuzeto: www.hok.hr