Koletivni ugovor za ugostitelje

Objavljeno: 01.06.2015

Ministar nadležan za rad  donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva koji je objavljen u Narodnim novinama  44/15,  na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima ugostiteljstva (pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. ). 

Odluka stupa na snagu 28. svibnja 2015. godine.