Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Objavljeno: 27.08.2013

U privitku se nalaze posljednje izmjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i njegov pročišćeni tekst objavljen u NN 97/13. 

Raniji Kolektivni ugovori, do ove promjene, bili su odlukom ministra prošireni na sve građevinare. Do sada ministrica nije proširila primjenu posljednjih izmjena i dopuna, pa slijedom toga oni za sada nisu obvezni za sve, već samo za članove Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge poslodavaca graditeljstva .

Oni su bili u obvezi primijeniti nove osnovice za plaću, prema tarifnim stavovima iz privitka šestih izmjena i dopuna, kao i mogućnost preraspodjele iz čl.  7.

Ostali graditelji mogu ali ne moraju primjenjivati  IZMJENE I DOPUNE iz NN 96/13.