Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Objavljeno: 20.01.2014

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv…za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnog projekta promidžbe poduzetništva i obrta u 2014. godini.

 Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i traje do 31. siječnja 2014. godine.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova i nacionalnog projekta promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2014. godini.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive (elektronski, tiskani i digitalni mediji) projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta, organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

–          za znanstveno – stručne skupove – obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora

–          za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe) – općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi, udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Turističke zajednice gradova, općina i županija

–          za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga i dr.

Korisnici se mogu udružiti u zajednicu ponuditelja.

Pokroviteljstvo/sufinanciranje se ostvaruje putem sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu pokroviteljstva i sufinanciranje manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova/ ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta koji se održavaju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Korisnik podnosi prijavu na propisanom obrascu uz kratki opis projekta te prilaže obveznu dokumentaciju propisanu Odlukom o provedbi aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2014. godinu i Javnim pozivom. Korisnik uz prijavu prilaže i troškovnik manifestacije/znanstveno – stručnog skupa ili drugog oblika promidžbe poduzetništva i obrta.

Sufinanciranje i pokroviteljstvo nacionalnog projekta promidžbe poduzetništva i obrta ostvaruje se putem sudjelovanja na Javnom pozivu za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva u 2014. godini.

Ministarstvo je za projekt osiguralo ukupno 1.200.000,00 kn.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/ znanstveno – stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati više povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva kroz razdoblje minimalno 6 mjeseci) i to:

  1. za znanstveno – stručne skupove, do 150,00 kuna po sudioniku;

–          ali ne više od 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera

–          ali ne više od 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera

–          ali ne više od 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera

–          ali ne više od 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

2. za gospodarske manifestacije, do 300,00 kn po izlagaču;

–          ali ne više od 100.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera

–          ali ne više od 70.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera

–          ali ne više od 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera

–          ali ne više od 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

3. za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 500.000,00 kuna

Za istu manifestaciju (projekt) pravo na pokroviteljstvo i sufinanciranje može ostvariti samo jedan korisnik.

Sve potrebne informacije kao i pripadajući obrasci nalaze se na web stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta http://www.minpo.hr/default.aspx?id=523