Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2016. godini

Objavljeno: 11.02.2016

Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2016. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/16.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2016. godini. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz

Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2016. godinu“ koji obuhvaća sljedeće mjere:

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
(Obrazac 1, Obrazac IZJ)

2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
(Obrazac 2, Obrazac IZJ)

3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
(Obrazac 3aObrazac 3b, Obrazac IZJ)

4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
(Obrazac 4, Obrazac IZJ)

5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
(Obrazac 5, Obrazac IZJ)

6. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
(Obrazac 6, Obrazac IZJ)

7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada,
(Obrazac 7, Obrazac IZJ)

8. Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
(Obrazac 8, Obrazac IZJ)

9. Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita
(Obrazac 9, Obrazac IZJ)

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107.

Više informacija možete naći u cjelovitom tekstu Javnog poziva:

Javni poziv – Program mjera poticanja poduzetništva u 2016. godini

Program mjera poticanja poduzetništva za 2016. godinu – brošura

Preuzeto: www.pazin.hr