Javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća u okviru Sheme školskog voća i povrća

Objavljeno: 05.05.2014

Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća (Narodne novine broj 51/14), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  raspisala je Javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća u okviru sheme školskog voća i povrća. Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama broj 54/14. od 30. travnja 2014. godine.

Agencija za plaćanja će odabrati i odobriti dobavljače (pravne ili fizičke osobe koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Mjeri) i isplatiti odobrenim dobavljačima potporu za prihvatljive troškove za voće i povrće franco škola koji su nastali u razdoblju provedbe Mjere u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom.

Pravo sudjelovanja imaju dobavljači voća i povrća (u sustavu PDV-a):

–        pravne osobe (poljoprivredne zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Sudski registar),

–        fizičke osobe (obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Obrtni registar).

Rok za podnošenje prijava je 15. 5. 2014.

Svaka prijava se dostavlja u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja prijave napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Javni poziv za odabir dobavljača za isporuku voća i povrća školama«.